J u m p - u p vzw
J u m p - u p v z w
Ropeskippingclub - Kortenberg

Huishoudelijk reglement (versie 2023-2024)

Afhalen kinderen: Kinderen die niet alleen naar huis mogen gaan na de les, worden door hun ouders tijdig afgehaald aan de poort of aan de deur van de zaal. De lesgever kan hiervoor niet verantwoordelijk zijn, omdat vaak na ons een andere club komt of omdat de lesgever direct door moet om elders les te gaan geven. Wanneer kinderen niet op tijd worden afgehaald, kan de lesgever hier niet altijd bij blijven wachten. Mocht je door onvoorziene omstandigheden niet op tijd kunnen zijn en je kind mag niet alleen wachten, dan verwittig je hiervan de lesgever telefonisch. Zorg er dus voor dat je steeds het GSM nr van de coach (zie rubriek coaches) bij de hand hebt. Aanwezigheid: Leden moeten aanwezig en omgekleed zijn op het aanvangsuur. Er wordt verwacht dat men op regelmatige basis aanwezig is. Jumpers en demoskippers moeten bepaalde percenten behalen, zie jumperboekje. Acroba: Alle leden (Basis en Recrea) in onze club kunnen een bijkomend uur volgen nl.: acroba in de ropeskipping. In dit uur leren we allerlei acrobatische oefeningen die later in de touwen kunnen toegepast worden. Bij jumpers zit dit bij in het pakket. Afwezigheid: Wanneer je als lid een langere tijd niet kan komen, wordt gevraagd de coach hiervan te verwittigen. Jumpers en demoskippers verwittigen altijd, ten laatste de dag voordien. De nummers van de coaches vindt u terug op de website. API: Deze functie wordt opgenomen door Liesbeth Decoster. Met vragen kan je bij haar terecht liesbeth.decoster@telenet.be. Auditie: Leden volgen bij ons de lessen in een basisgroep. Om bij de competitieve jumpers te komen, dient men auditie/proeflessen te doen. Leden worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht met de juiste voorwaarden. Basislessen: Beginnende leden schrijven in bij een basisgroep. Voor elke leeftijd bieden wij 2 momenten aan waartussen u kan kiezen. Brevettendagen: Alle leden mogen vrijblijvend deelnemen aan onze brevettendagen en kunnen zo de volgende brevetten behalen: microbe, skipper, jumper, super-jumper, mega-jumper, crazy-jumper, master en super-master. Wanneer deze brevettendagen doorgaan, wordt tijdig aan de leden gecommuniceerd. Meer uitleg zie website. Coaches: De club werkt met gediplomeerde coaches en enkele coaches in opleiding. Hun gegevens vind je terug bij contact. Coachesvergadering: De coachesvergadering is een vergadering waarbij alle coaches en hulpcoaches aanwezig zijn. Zij houden zich vooral bezig met alles wat betreft ‘de leden’ (bv: lessen verdeling, uitwerking jaarfeest, kamp, uitstap,…) Choreo: Ben je 1 jaar bij de Recrea’s dan kan je een uurtje Choreo kiezen, mits proefles op het einde van het seizoen. Dagelijks bestuur: Het dagelijkse bestuur bestaat uit de leden van de raad van bestuur. Zij houden zich bezig met administratie, financiële taken en het algemene beleid van de club. De raad van bestuur is samengesteld uit mensen die binding hebben met de club (bv: kinderen in de club) en minimaal 1 coach die dan de link legt tussen het coachesbestuur en de raad van bestuur. De leden van de raad van bestuur vind je terug in de statuten en op de website. Bij vragen en problemen kunnen leden zich steeds richten tot een lid van de raad van bestuur. Demo: Jumpers kunnen na auditie geselecteerd worden om te behoren tot de pré demo, demo of mini demo groep. Diefstal: De club is niet verantwoordelijk bij diefstal. Laat daarom steeds waardevolle voorwerpen thuis. Drank: Leden mogen een flesje of drinkbus met water meenemen in de zaal. Ze drinken enkel tijdens de pauze of wanneer de coach hier toelating voor geeft. EK-WK comité: Dit comité bestaat uit een aantal ouders van competitie-jumpers die zich bezig houdt met het uitwerken van de jump-up party en acties betreft EK of WK. Eten: Er mag niet gegeten worden in de zalen. Feestcomité: Deze taak wordt opgenomen door het bestuur. Foto’s: Tijdens activiteiten kunnen er foto’s genomen worden van leden, die later in het openbaar kunnen verschijnen. Leden of ouders die hier bezwaar tegen hebben, dienen de club hier schriftelijk van op de hoogte te brengen. Gedrags- en Etische code GYMFED: Klik hier Gezondheid: Wanneer een lid belangrijke gezondheidsvoorschriften heeft, is het de verantwoordelijkheid van de ouders om de club hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Leden met diabetes, epilepsie of andere ziektes, worden verzocht dit door te geven aan de desbetreffende coach of de raad van bestuur. Deze gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden. GSM: Er mag geen gebruik gemaakt worden van de gsm tijdens de les. De coach mag hem wel laten aanstaan indien ouders iets willen melden of wanneer hij zelf iemand dringend moet verwittigen. GDPR: De privacy verklaring kan u nalezen op onze website Haar: De meisjes die hun haren samen kunnen binden, doen dit voor de les begint. Houding: Leden luisteren naar de uitleg van de coach, nemen actief deel en zitten niet doelloos aan de kant. Inschrijvingen: De inschrijvingen gebeuren via het online inschrijvingsformulier op de site vanaf juni. Jaarshow: Tijdens het seizoen krijgen de leden de kans om mee te doen aan de jaarshow. Wanneer een lid aangeeft mee te doen met de jaarshow wordt een regelmatige aanwezigheid tijdens de lesuren verwacht. De leden die deelnemen aan de jaarshow worden verwacht de 2 dagen te komen. Wanneer een lid meermaals afwezig is, zal hij/zij hierover aangesproken worden. Indien het betreffende lid nog steeds frequent afwezig is, kan de raad van bestuur, in samenspraak met de coach, beslissen deze te ontzien van de jaarshow. Jumpers: In onze club kunnen leden na auditie geselecteerd worden voor competitieve prejumpers (2de tot 5de leerjaar). Na 1 jaar prejumper met een positieve evaluatie, gaan deze springers over naar de competitieve jumpers. Skippers vanaf het eerste middelbaar kunnen aansluiten bij de C competitie wanneer zij graag met competitie willen starten. In onze club kunnen skippers geselecteerd worden door het coachesteam om te springen in de recrea-groep. Voorwaarden voor beide groepen worden steeds voor inschrijving gecommuniceerd. Kledij: Alle skippers dragen aangepaste sportkledij. Er mag niet gesprongen worden met rokjes en jeansbroeken. De leden kopen een club T-shirt die je kan bestellen bij de coach. De jumpers hebben andere kledij. Locatie: De lessen gaan steeds door in één van de accommodaties te Groot-Kortenberg. Volgende zalen staan momenteel ter onze beschikking: -Turnzaal ‘De Regenboog’, Kloosterstraat 10, 3070 Kortenberg -’De Minihall’ te GC Colomba, Wijngaardstraat 1, 3070 Kortenberg -’De Sporthal’ te GC Colomba, Wijngaardstraat 1, 3070 Kortenberg -Turnzaal ‘De Negensprong’, Annonciadenstraat 1, 3078 Everberg -Turnzaal ‘De Klimop’, Kwerpsebaan 249, 3071 Erps-Kwerps -Ontmoetingscentra ‘Oud gemeentehuis’, Gemeentehuistraat 11, 3078 Everberg Lidgeld: Alle leden die zich inschrijven betalen lidgeld. Pas na de betaling is de inschrijving definitief. Voor een basisuur betaalt ieder lid €90. Volg je meer uren dan hanteren wij andere prijzen ( Zie website). Voor de jumpers zijn er aparte prijzen. Inwoners met een VT-pas kunnen 20 euro korting krijgen op hun lidgeld. Het lidgeld kan enkel bij uitzonderlijke redenen en voor de start van het nieuwe seizoen, worden terugbetaald op €20 na. Deze €20 bevat verzekerings- en administratieve kosten. Materiaal in de zaal: Leden mogen niet op het sportmateriaal van de zaal klauteren. Mutualiteitspapieren: Na betaling van je lidgeld zal je van ons een formulier krijgen dat je kan gebruiken voor je mutualiteit om een tegemoetkoming te bekomen. Pesten: Er worden geen andere leden uitgelachen of gepest. Indien dit gedrag meermaals wordt opgemerkt zal dit besproken worden door de raad van bestuur. Hierna zal het lid worden aangesproken. Wanneer er geen verbetering optreedt zal dit probleem voorgelegd worden op de algemene vergadering. Q for gym: In 2020 behaalde onze club het Q for Gym label. Dit betekent dat na een heel grondige audit we een zeer goed resultaat behaalden en dat wij een goede kwalitatieve club zijn. Respect: Het spreekt vanzelf dat we respect hebben voor elkaar, voor de coach en voor iedereen die bij de activiteiten betrokken is. Ook gaan we respectvol om met het materiaal dat ter beschikking gesteld wordt. Schoenen: Alle skippers dienen sportschoenen te dragen tijdens de lesuren. Het is verboden te springen met sandalen, teenslippers, schoenen met hak of plateau, crocs, blote voeten,… De veters moeten steeds goed gebonden zijn. Schorsing: De raad van bestuur kan een lid schorsen in afwachting van de bespreking op de algemene vergadering. De reden tot schorsing zijn terug te vinden in de statuten. Seizoen: Het seizoen loopt vanaf september tot en met juni, uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen. Shop: Alle bestellingen van touwen, kledij en accessoires gebeuren via de website. De bestellingen worden steeds in de les bezorgd en cash betaald. Pas na betaling, kan de bestelling meegenomen worden. Speedtraining: Alle leden (Basis en Recrea) kunnen een bijkomend uur speedtraining kiezen. Bij jumpers zit dit reeds in hun pakket. Springtouwen: Alle leden brengen een eigen springtouw mee naar de les. Dit kan aangekocht worden bij de coach. Alle leden kenmerken hun touw, zodat het kan teruggevonden worden. Springtouwen worden alleen maar in de zaal gebruikt, niet in de gang en de kleedkamers. Long handles (touwen met lange handvaten) worden afgeraden (verboden bij jumpers) onder de 12 jaar (mini’s). Touwen: Er wordt niet getrokken aan de double dutch touwen of aan de Chinese wheel touwen. Wanneer het touw van een lid stuk gaat aan het cord-end, kan dit gratis hersteld worden door een coach (enkel indien herstelling mogelijk is). Wanneer een touw niet hersteld kan worden, krijgt het lid geen nieuw touw tenzij dit wordt aangekocht. Uitsluiting: Een lid kan enkel worden uitgesloten door de algemene vergadering. In afwachting van hun beslissing kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen. Voor mogelijke redenen tot uitsluiting, zie statuten. Uren: De uren van iedere groep worden aan het eind van het voorgaande seizoen meegedeeld aan de leden. De uren zijn steeds terug te vinden op de website. De club behoudt zich het recht om door bepaalde omstandigheden uren te wijzigen of af te gelasten. Verloren voorwerpen: We zetten op al onze kledij en touwen onze naam. Toch iets vergeten of verloren in de les, vraag er zo snel mogelijk naar bij je coach want niet gemarkeerde dingen bewaren we maar tijdelijk. Verzekering: Alle ingeschreven leden zijn na betaling van het lidgeld verzekerd, via ethias, voor ongevallen tijdens de lessen, op de kortste weg van club naar en van huis en op de activiteiten door de club georganiseerd. Het ongeval moet onmiddellijk gemeld worden aan de coach of bij de clubverantwoordelijke. Indien u een arts wil raadplegen, vraagt u voorzien verzekeringspapieren aan de coach of aan de clubverantwoordelijke. U laat de verzekeringspapieren invullen door de arts en brengt deze de volgende dag binnen op volgend adres: Lindergemstraat 11, 3070 Kortenberg. Wij zorgen ervoor dat de papieren verder worden aangevuld en worden opgestuurd. (voor de volledige reglementering kan u terecht bij verzekeringsmaatschappij Ethias) Vrijwilligers: Iedereen die zich voor de club als vrijwilliger inzet, is tijdens deze activiteiten verzekerd. Waardevolle voorwerpen: Er wordt afgeraden waardevolle voorwerpen mee te nemen naar de lesuren. Indien deze verdwijnen, kan de club hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Leden die waardevolle voorwerpen meenemen naar de zaal moeten deze in de zaal aan de kant plaatsen. Wachtlijst: Wanneer het maximum aantal leden van een groep wordt overschreden, komen de volgende kandidaten op een wachtlijst te staan. Zakken: Je ropeskippingzak laat je in de kleedkamer liggen. Enkel je flesje water en touw wordt meegenomen in de zaal.
A C D
E
F
G
H J K L M P R S T U V W Z B I
© Copyright Jump-up vzw
R E G L E M E N T E N
Q
J u m p - u p v z w
Ropeskippingclub - Kortenberg

Huishoudelijk reglement (versie

2023-2024)

Afhalen kinderen: Kinderen die niet alleen naar huis mogen gaan na de les, worden door hun ouders tijdig afgehaald aan de poort of aan de deur van de zaal. De lesgever kan hiervoor niet verantwoordelijk zijn, omdat vaak na ons een andere club komt of omdat de lesgever direct door moet om elders les te gaan geven. Wanneer kinderen niet op tijd worden afgehaald, kan de lesgever hier niet altijd bij blijven wachten. Mocht je door onvoorziene omstandigheden niet op tijd kunnen zijn en je kind mag niet alleen wachten, dan verwittig je hiervan de lesgever telefonisch. Zorg er dus voor dat je steeds het GSM nr van de coach (zie rubriek coaches) bij de hand hebt. Aanwezigheid: Leden moeten aanwezig en omgekleed zijn op het aanvangsuur. Er wordt verwacht dat men op regelmatige basis aanwezig is. Jumpers en demoskippers moeten bepaalde percenten behalen, zie jumperboekje. Acroba: Alle leden (Basis en Recrea) in onze club kunnen een bijkomend uur volgen nl.: acroba in de ropeskipping. In dit uur leren we allerlei acrobatische oefeningen die later in de touwen kunnen toegepast worden. Bij jumpers zit dit bij in het pakket. Afwezigheid: Wanneer je als lid een langere tijd niet kan komen, wordt gevraagd de coach hiervan te verwittigen. Jumpers en demoskippers verwittigen altijd, ten laatste de dag voordien. De nummers van de coaches vindt u terug op de website. API: Deze functie wordt opgenomen door Liesbeth Decoster. Met vragen kan je bij haar terecht liesbeth.decoster@telenet.be. Auditie: Leden volgen bij ons de lessen in een basisgroep. Om bij de competitieve jumpers te komen, dient men auditie/proeflessen te doen. Leden worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht met de juiste voorwaarden. Basislessen: Beginnende leden schrijven in bij een basisgroep. Voor elke leeftijd bieden wij 2 momenten aan waartussen u kan kiezen. Brevettendagen: Alle leden mogen vrijblijvend deelnemen aan onze brevettendagen en kunnen zo de volgende brevetten behalen: microbe, skipper, jumper, super-jumper, mega-jumper, crazy-jumper, master en super- master. Wanneer deze brevettendagen doorgaan, wordt tijdig aan de leden gecommuniceerd. Meer uitleg zie website. Coaches: De club werkt met gediplomeerde coaches en enkele coaches in opleiding. Hun gegevens vind je terug bij contact. Coachesvergadering: De coachesvergadering is een vergadering waarbij alle coaches en hulpcoaches aanwezig zijn. Zij houden zich vooral bezig met alles wat betreft ‘de leden’ (bv: lessen verdeling, uitwerking jaarfeest, kamp, uitstap,…) Choreo: Ben je 1 jaar bij de Recrea’s dan kan je een uurtje Choreo kiezen, mits proefles op het einde van het seizoen. Dagelijks bestuur: Het dagelijkse bestuur bestaat uit de leden van de raad van bestuur. Zij houden zich bezig met administratie, financiële taken en het algemene beleid van de club. De raad van bestuur is samengesteld uit mensen die binding hebben met de club (bv: kinderen in de club) en minimaal 1 coach die dan de link legt tussen het coachesbestuur en de raad van bestuur. De leden van de raad van bestuur vind je terug in de statuten en op de website. Bij vragen en problemen kunnen leden zich steeds richten tot een lid van de raad van bestuur. Demo: Jumpers kunnen na auditie geselecteerd worden om te behoren tot de pré demo, demo of mini demo groep. Diefstal: De club is niet verantwoordelijk bij diefstal. Laat daarom steeds waardevolle voorwerpen thuis. Drank: Leden mogen een flesje of drinkbus met water meenemen in de zaal. Ze drinken enkel tijdens de pauze of wanneer de coach hier toelating voor geeft. EK-WK comité: Dit comité bestaat uit een aantal ouders van competitie-jumpers die zich bezig houdt met het uitwerken van de jump-up party en acties betreft EK of WK. Eten: Er mag niet gegeten worden in de zalen. Feestcomité: Deze taak wordt opgenomen door het bestuur. Foto’s: Tijdens activiteiten kunnen er foto’s genomen worden van leden, die later in het openbaar kunnen verschijnen. Leden of ouders die hier bezwaar tegen hebben, dienen de club hier schriftelijk van op de hoogte te brengen. Gedrags- en Etische code GYMFED: Klik hier Gezondheid: Wanneer een lid belangrijke gezondheidsvoorschriften heeft, is het de verantwoordelijkheid van de ouders om de club hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Leden met diabetes, epilepsie of andere ziektes, worden verzocht dit door te geven aan de desbetreffende coach of de raad van bestuur. Deze gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden. GSM: Er mag geen gebruik gemaakt worden van de gsm tijdens de les. De coach mag hem wel laten aanstaan indien ouders iets willen melden of wanneer hij zelf iemand dringend moet verwittigen. GDPR: De privacy verklaring kan u nalezen op onze website Haar: De meisjes die hun haren samen kunnen binden, doen dit voor de les begint. Houding: Leden luisteren naar de uitleg van de coach, nemen actief deel en zitten niet doelloos aan de kant. Inschrijvingen: De inschrijvingen gebeuren via het online inschrijvingsformulier op de site vanaf juni. Jaarshow: Tijdens het seizoen krijgen de leden de kans om mee te doen aan de jaarshow. Wanneer een lid aangeeft mee te doen met de jaarshow wordt een regelmatige aanwezigheid tijdens de lesuren verwacht. De leden die deelnemen aan de jaarshow worden verwacht de 2 dagen te komen. Wanneer een lid meermaals afwezig is, zal hij/zij hierover aangesproken worden. Indien het betreffende lid nog steeds frequent afwezig is, kan de raad van bestuur, in samenspraak met de coach, beslissen deze te ontzien van de jaarshow. Jumpers: In onze club kunnen leden na auditie geselecteerd worden voor competitieve prejumpers (2de tot 5de leerjaar). Na 1 jaar prejumper met een positieve evaluatie, gaan deze springers over naar de competitieve jumpers. Skippers vanaf het eerste middelbaar kunnen aansluiten bij de C competitie wanneer zij graag met competitie willen starten. In onze club kunnen skippers geselecteerd worden door het coachesteam om te springen in de recrea-groep. Voorwaarden voor beide groepen worden steeds voor inschrijving gecommuniceerd. Kledij: Alle skippers dragen aangepaste sportkledij. Er mag niet gesprongen worden met rokjes en jeansbroeken. De leden kopen een club T-shirt die je kan bestellen bij de coach. De jumpers hebben andere kledij. Locatie: De lessen gaan steeds door in één van de accommodaties te Groot-Kortenberg. Volgende zalen staan momenteel ter onze beschikking: -Turnzaal ‘De Regenboog’, Kloosterstraat 10, 3070 Kortenberg -’De Minihall’ te GC Colomba, Wijngaardstraat 1, 3070 Kortenberg -’De Sporthal’ te GC Colomba, Wijngaardstraat 1, 3070 Kortenberg -Turnzaal ‘De Negensprong’, Annonciadenstraat 1, 3078 Everberg -Turnzaal ‘De Klimop’, Kwerpsebaan 249, 3071 Erps- Kwerps -Ontmoetingscentra ‘Oud gemeentehuis’, Gemeentehuistraat 11, 3078 Everberg Lidgeld: Alle leden die zich inschrijven betalen lidgeld. Pas na de betaling is de inschrijving definitief. Voor een basisuur betaalt ieder lid €90. Volg je meer uren dan hanteren wij andere prijzen ( Zie website). Voor de jumpers zijn er aparte prijzen. Inwoners met een VT- pas kunnen 20 euro korting krijgen op hun lidgeld. Het lidgeld kan enkel bij uitzonderlijke redenen en voor de start van het nieuwe seizoen, worden terugbetaald op €20 na. Deze €20 bevat verzekerings- en administratieve kosten. Materiaal in de zaal: Leden mogen niet op het sportmateriaal van de zaal klauteren. Mutualiteitspapieren: Na betaling van je lidgeld zal je van ons een formulier krijgen dat je kan gebruiken voor je mutualiteit om een tegemoetkoming te bekomen. Pesten: Er worden geen andere leden uitgelachen of gepest. Indien dit gedrag meermaals wordt opgemerkt zal dit besproken worden door de raad van bestuur. Hierna zal het lid worden aangesproken. Wanneer er geen verbetering optreedt zal dit probleem voorgelegd worden op de algemene vergadering. Q for gym: In 2020 behaalde onze club het Q for Gym label. Dit betekent dat na een heel grondige audit we een zeer goed resultaat behaalden en dat wij een goede kwalitatieve club zijn. Respect: Het spreekt vanzelf dat we respect hebben voor elkaar, voor de coach en voor iedereen die bij de activiteiten betrokken is. Ook gaan we respectvol om met het materiaal dat ter beschikking gesteld wordt. Schoenen: Alle skippers dienen sportschoenen te dragen tijdens de lesuren. Het is verboden te springen met sandalen, teenslippers, schoenen met hak of plateau, crocs, blote voeten,… De veters moeten steeds goed gebonden zijn. Schorsing: De raad van bestuur kan een lid schorsen in afwachting van de bespreking op de algemene vergadering. De reden tot schorsing zijn terug te vinden in de statuten. Seizoen: Het seizoen loopt vanaf september tot en met juni, uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen. Shop: Alle bestellingen van touwen, kledij en accessoires gebeuren via de website. De bestellingen worden steeds in de les bezorgd en cash betaald. Pas na betaling, kan de bestelling meegenomen worden. Speedtraining: Alle leden (Basis en Recrea) kunnen een bijkomend uur speedtraining kiezen. Bij jumpers zit dit reeds in hun pakket. Springtouwen: Alle leden brengen een eigen springtouw mee naar de les. Dit kan aangekocht worden bij de coach. Alle leden kenmerken hun touw, zodat het kan teruggevonden worden. Springtouwen worden alleen maar in de zaal gebruikt, niet in de gang en de kleedkamers. Long handles (touwen met lange handvaten) worden afgeraden (verboden bij jumpers) onder de 12 jaar (mini’s). Touwen: Er wordt niet getrokken aan de double dutch touwen of aan de Chinese wheel touwen. Wanneer het touw van een lid stuk gaat aan het cord- end, kan dit gratis hersteld worden door een coach (enkel indien herstelling mogelijk is). Wanneer een touw niet hersteld kan worden, krijgt het lid geen nieuw touw tenzij dit wordt aangekocht. Uitsluiting: Een lid kan enkel worden uitgesloten door de algemene vergadering. In afwachting van hun beslissing kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen. Voor mogelijke redenen tot uitsluiting, zie statuten. Uren: De uren van iedere groep worden aan het eind van het voorgaande seizoen meegedeeld aan de leden. De uren zijn steeds terug te vinden op de website. De club behoudt zich het recht om door bepaalde omstandigheden uren te wijzigen of af te gelasten. Verloren voorwerpen: We zetten op al onze kledij en touwen onze naam. Toch iets vergeten of verloren in de les, vraag er zo snel mogelijk naar bij je coach want niet gemarkeerde dingen bewaren we maar tijdelijk. Verzekering: Alle ingeschreven leden zijn na betaling van het lidgeld verzekerd, via ethias, voor ongevallen tijdens de lessen, op de kortste weg van club naar en van huis en op de activiteiten door de club georganiseerd. Het ongeval moet onmiddellijk gemeld worden aan de coach of bij de clubverantwoordelijke. Indien u een arts wil raadplegen, vraagt u voorzien verzekeringspapieren aan de coach of aan de clubverantwoordelijke. U laat de verzekeringspapieren invullen door de arts en brengt deze de volgende dag binnen op volgend adres: Lindergemstraat 11, 3070 Kortenberg. Wij zorgen ervoor dat de papieren verder worden aangevuld en worden opgestuurd. (voor de volledige reglementering kan u terecht bij verzekeringsmaatschappij Ethias) Vrijwilligers: Iedereen die zich voor de club als vrijwilliger inzet, is tijdens deze activiteiten verzekerd. Waardevolle voorwerpen: Er wordt afgeraden waardevolle voorwerpen mee te nemen naar de lesuren. Indien deze verdwijnen, kan de club hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Leden die waardevolle voorwerpen meenemen naar de zaal moeten deze in de zaal aan de kant plaatsen. Wachtlijst: Wanneer het maximum aantal leden van een groep wordt overschreden, komen de volgende kandidaten op een wachtlijst te staan. Zakken: Je ropeskippingzak laat je in de kleedkamer liggen. Enkel je flesje water en touw wordt meegenomen in de zaal.
A C D
E
F
G
H J K L M P
Q
R S T U V W Z B I
© Copyright Jump-up vzw
R E G L E M E N T E N